Пословицы про азбуку

Аз да буки избавят ли от муки?

***

Аз да буки, да и конец науки.

***

Азбука к мудрости ступенька.

***

Азбуку учат — во всю избу кричат.

***

Сперва аз да буки, а там и науки.

***

Кто знает аз да буки, тому и книги в руки.

***

Азбука — наука, а ребятам — мука.

***

Азбуки не знает, а читать садится.

***

Аз не вяз: не содрав лыко, не сплести лаптей.

***

Аз да буки избавляют от скуки.

***

Без азбуки, как без рук.

***

Азбуки не знает, а писать садится.

***

Азбуку учат, во всю избу кричат.