Пословицы о шуте

Больше рубля не шути.

***

Боярин шуту рад, да с ним не ходит в ряд.

***

Шутка греет человека.

***

Шутке — минутка, а делу — час.

***

В шутке слово молвится.

***

За шутки попадает Яшутке.